Katrai precei un veikalam ir jābūt piederīgam noteiktam preču klāsta līmenim. Preču, kuras ir iespējams pasūtīt veikalā, sarakstu var saņemt pievienojot preču grupas pie norādītajiem preču klāsta līmeņiem. Šādā veidā, preču grupu palīdzību, tiek komponētas preces un veikali. Piedevām, šī pieeja ļauj organizācijai veikt preču klāsta korekcijas brīžos, kad ir nepieciešams paplašināt noteiktu preču grupu klāstu.

Ieguvumi

Atskaites e-pastā

Atskaišu nosūtīšanas pakalpojumus nosūta atskaites pa e-pastu noteiktajā laika periodā. Šīs atskaites palīdz noteikt izmaiņas rādītājos uzreiz pēc tam, kad tās ir notikušas. Tiek nosūtītas atskaites par bojāto preču klāstu, precēm, kuru cenas ir norādītas nepareizi, un pasūtījumu statistika. Vadītājiem tiek sniegta ikmēneša atskaite par preču klāstu, kurā tiek norādīts cik intensīvi kurš darbinieks ir strādājis ar preču klāstu (cik akciju tika izziņotas, cik jaunu preču tika iekļautas preču klāstā, kopējais glabāšanas vietu skaits (SKU), utt.).

Piegāžu grafika pārvaldība

Katram piegādātājam tiek veidots grafiks, kurā ir norādīts pasūtījumu biežums un laiks. Piegāžu grafiks ir ļoti svarīgs veicot pasūtāmo preču skaita aprēķinus, jo precēm ir jāpietiek līdz nākamajai piegādei.

Automātiskā pasūtījumu eksportēšana

Katram piegādātājam ir iespējams norādīt dažādus eksportēšanas formātus: pa e-pastu, pa e-pastu un ar datu failu (CVS), EDI formāts pakalpojumu sniedzējiem (Edisoft, Telema) vai individuālais piegādātāja formāts (Web service saskarne vai individuālā formāta fails).

Automātiska pasūtījumu izveidošana

Katru nakti programma izvērtē piegāžu grafiku un automātiski izveido pasūtījumus (t.i., tikai noteiktiem piegādātājiem un veikaliem). Pasūtāmā apjoma aprēķināšanai tiek izmantota virkne dažādu kritēriju: preces esošais atlikums, cik dienas precei nav bijuši atlikumi, vai spēkā ir akcija, vai ir norādīts minimālais preču skaits, kāds ir iepakojuma izmērs, utt.

Nav atkarīga no uzskaites sistēmas

DINETA.retail ir iespējams integrēt praktiski ar jebkuru uzskaites sistēmu, kā rezultātā ir iespējams maksimāli efektīvi izmantot tajā ieguldītos līdzekļus un cilvēkresursus. Visās versijās tika veikta automātiska datu apmaiņa ar uzskaites sistēmu.

Cenu pārvaldība

Programmā tiek ievadītas pirkšanas un pārdošanas cenas. Pārdošanas cenu var norādīt pēc cenu līmeņa, veikala, akcijas darbības laika, kā arī ir iespējams norādīt konkrētas preces cenas periodu (no – līdz). Ja nepieciešams, DINETA.retail var ikdienu nosūtīt paziņojumus e-pastā par spēkā esošajām cenām vai eksportēt tās uzskaites programmā. Tā rezultātā, cenu izmaiņu gadījumā, nav nepieciešams veikt jebkāda veida darbības uzskaites sistēmā Cenas tiek mainītas vai atgriežas iepriekšējā līmenī pēc akciju beigām automātiski.

Cenas zīmju druka

Sistēma piedāvā vairākus cenu zīmju formātus, kas ir pielāgoti pārtikas preču mazumtirdzniecībai. Cenas zīmes parāda salīdzinošo cenu par 1 kg vai 1 litru, kā arī uz tām ir iespējams izdrukāt svītrkodu. Ja preces cenai ir piemērojama atlaide, vecā cena tiek automātiski atspoguļota ar svītrojumu.

Bezmaksas atjauninājumi

Licences cenā ietilpst neierobežots automātisku bezmaksas atjauninājumu skaits.

AMRO BALTIC © 2017 Visas tiesības aizsargātas